شرکت دونا اتوماسیون با  استفاده از کادر مجرب و برنامه نویسان حرفه ای آماده ی ارائه ی  کلیه ی خدمات مربوط  به شکستن پسورد انواع PLC و HMI  و انواع ماشین های CNC و ربات های صنعتی و بک آپ گیری از کلیه سیستم های اتوماسیون می باشد.

پشتیبانی از:

#زیمنس 200-300-400-1200-1500

# انواع HMIهای زیمنس

#امرون

#آلن بردلی 

#دلتا

# انواع HMIهای دلتا

#فتک

#اشنایدر

#ال اس

#ویگور

 # انواع ماشین هایCNC  و ربات های صنعتی